Politica Confidentialitate

Politică de confidențialitate
Ultima actualizare: mai 2018
I. Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale
ale Dositracker SRL , cu sediul în IFA, Strada Atomiștilor 407, Măgurele 077125, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://www.radon-air.ro.
II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 II.1. Dacă sunteți client al site-ului, Dositracker SRL va prelucra
datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu
comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul Sit3e-ului , precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul
plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.
Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe https://www.radon-air.ro , utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, Dositracker SRL va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective:
nume utilizator, adresa de e-mail.
În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În
cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de Dositracker SRL , iar contul creat va fi șters automat.
II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Dositracker SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați
în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.
III. Scopurile și temeiurile de prelucrării
III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Dositracker SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter
personal astfel:
• pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Dositracker SRL , respectiv pentru
preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră
și Dositracker SRL , definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor https://www.radon-air.ro/termene-siconditii/
. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Dositracker SRL .
• pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Dositracker SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Dositracker SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în
imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.
• pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite
de Dositracker SRL , prin intermediul site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
• în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Dositracker SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop
este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
III.2. Dacă sunteți vizitator al site-ului, Dositracker SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
• pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Dositracker SRL , prin intermediul site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site. Pentru dezabonarea de la
primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
• pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Dositracker SRL de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența
vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu, Dositracker SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe
întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Dositracker SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a
contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, Dositracker SRL va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite emailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect
automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Dositracker SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările
desfășurate de Dositracker SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Dositracker SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către
parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Dositracker SRL în desfășurarea activității prin
intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice
centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
• pentru administrarea Site-ului;
• în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități
persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate
de către Dositracker SRL prin intermediul Site-ului;
• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul
lui;
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și
activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
• pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către Dositracker SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.
VII. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane
vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de
către Dositracker SRL , conform celor descrise în prezentul document;
• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Dositracker SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare
precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Dositracker SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea
datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
• acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
• în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
• în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
• în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
• datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Dositracker SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
• persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
• prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal,
solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
• operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana
vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
• persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de
timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale
persoanei vizate.
• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o
modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca
aceste date să fie transmise de către Dositracker SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt
îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
• dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea
unei solicitări conform celor indicate mai jos;
• în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca
datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Dositracker SRL sau în
temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Dositracker SRL poate demonstra că
are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor,
drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau
apararea unui drept în instanță;
• în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie
prelucrate în scop de marketing direct.
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei
decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care
produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură
semnificativă;
• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și
pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de
email: codrut.cherestes@dositracker.com.
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în
care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link https://www.radon-air.ro/politica-cookies/